Schimbarea începe cu tine!

Fă Diferența în Comunitatea ta Astăzi!

Despre noi


Despre noi
"Fenomenul de la Valea Plopului" - cum l-a numit presa - a constat de fapt într-o încercare timp de aproape 30 ani de a mângâia suflete și a hrăni pe aproapele administrând cele primite de la nenumărați binevoitori modești sau cu mare "dare de mână".

Asezamantul de la Valea Plopului:
...Puțină istorie:
Asociația Pro Vita Sfântul Brâncoveanu este un organism non-profit, neguvernamental, independent și apolitic înființată în anul 1990 cu sprijinul comitetului de inițiativă al Mișcării Salvarea Vieții Brâncoveanu - Pro Vita de Poetul Ioan Alexandru și alți admiratori ai săi devenind astfel pionierii luptei contra avortului în România și demarând salvarea nou-născuților abandonați. Aspectele practice (de creștere a copiilor salvați de la avort) au fost preluate de Părintele Nicolae Tănase la Valea Plopului în cadrul legal al Asociatia Pro Vita pentru nascuti si nenascuti și mai apoi în Centrul Social Pro Vita al Parohiei Valea Plopului.
În prezent, Asociația Pro Vita Sf. BRANCOVEANU a fost reactivată, astfel activitatea desfasurată se concretizează prin sprijinirea persoanelor vulnerabile: copiii institutionalizați, familii monoparentale, victime ale violenței în familie, persoane cu dizabilitați și persoane vârstnice care se confruntă cu probleme numeroase pe mai multe dimensiuni: condiții precare de locuit, lipsa veniturilor sau venituri reduse, poziții marginale și vulnerabile pe piața muncii, lipsa accesului la educație, lipsa educației formale în rândul adulților din familii vulnerabile, rate ridicate ale abandonului școlar, părăsire timpurie a școlii, absenteism școlar în randul copiilor, îmbolnaviri, lipsa sau accesul redus la servicii sociale sau de sănătate.


Acreditare


Conform scopului propus și aprobat în actele constitutive, asociația desfașoară activitate în domeniul social, respectiv asigurând cazare și îngrijire în locuințele sociale, asigurând dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, consiliere școlară pentru copiii institutionalizați, sprijinirea familiilor monoparentale, persoane cu dizabilități și persoane vârstnice.
Asociatia Pro Vita Sfântul Brâncoveanu asigură găzduire și programe educative copiilor instituționalizati, oferă îngrijire vârstnicilor fără aparținători, oferă orientare vocațională cazurilor sociale defavorizate, efectuează plăți pentru beneficiarii găzduiți care nu au asigurare si nu pot fi integrati în câmpul muncii (bolnavi cronici), efectuează demersuri pentru obținerea actelor de identitate pentru copiii/ adulți si consiliere juridică pentru beneficiari, dezvoltă programe sociale de integrare socio-profesională în care este implicată comunitatea.


AcreditareAcreditare

Proiecte în derulare


Proiecte în derulareProiecte în derulare
CENTRUL COMUNITAR INTEGRAT SFINȚII MARTIRI BRÂNCOVENI

Planul de acțiune al Asociației privind înființarea unor servicii sociale se contureaza prin Proiectul Centrului Comunitar Integrat Sfintii Martiri Brancoveni.

Scopul principal al proiectului este înființarea unui complex de servicii sociale și implementarea unor măsuri sociale integrate în domeniile educației, asistenței sociale, ocupării și locuirii în scopul reducerii nivelului de săracie și marginalizare. Prin proiect se urmărește creșterea gradului de utilizare al serviciilor sociale de către persoane vulnerabile, aflate în risc de sărăcie si excluziune socială.

Înfiintarea Centrului Comunitar Integrat presupune:

Realizarea construcției a 4 locuinte sociale: case de tip familial si locuinte protejate pentru persoane vârstnice, 1 cladire multifunctionala cu spații pentru activități tip after- school, activități extracuriculare pentru copiii proveniți din familii vulnerabile: cantină socială; 1 cladire administrativă cu cabinete de specialitate (dispensar medical/ kinetoterapie; logopedie /consiliere)
- Dotarea infrastructurii sociale nou construite
- Acreditarea a 4 categorii de servicii sociale oferite pentru comunitate
- Crearea a aproximativ 25 de locuri de muncă în domeniul serviciilor sociale în comunitate
- Cursuri de formare profesională pentru persoanele necalificate

Scopul acestei inițiative al activitătilor intergeneraționale din cadrul centrului este de a construi o solidaritate între generații, copii – persoane vârstnice, prin promovarea unor conexiuni sociale mai puternice de-a lungul generațiilor, existând o probabilitate crescută pentru generarea unor efecte pozitive pe termen lung in integrarea socială. Datorita acestui proiect, generațiile continuă sa se îngrijească, garantând în același timp menținerea legăturilor.

Comunitatea are nevoie de măsuri integrate-suport pentru educația copiilor, consiliere, formare profesională, intermediere pentru identificarea unui loc de muncă, servicii socio-medicale, de imbunatatire a conditiilor de locuit, de îngrijiri oferite vârstnicilor pentru a putea ieși din cercul vicios al sărăciei și marginalizării. Obiectivele propuse prin acest proiect au ca scop crearea unui cadru eficace pentru reducerea sărăciei și promovarea incluziunii sociale care, în cele din urmă, va duce la îmbunătățirea vietii persoanelor sărace și a celor care suferă de excluziune socială, din comunitatea marginalizată. Prin implementarea activităților, se doreste o abordare integrată a problemelor identificate în rândul beneficiarilor propunându-și să îndeplinească obiectivele stabilite. Deprivarea materială a persoanelor vulnerabile a creat un cerc vicios care transmite starea de săracie de la o generatie la alta. Cu cat gradul de deprivare materiala al unei familii este mai mare cu atât abandonul școlar în rândul copiilor acelei familii crește. Astfel, în lipsa unei calificări sau a unei specializări, integrarea pe piața muncii este aproape imposibilă. Lipsa unui loc de munca conduce la lipsa unui venit stabil care să poată asigura minimul necesar unui trai decent, la rămânerea alături de parinți în gospodărie și supra-aglomerarea locuinței. Acest cerc vicios poate fi întrerupt numai prin interventii integrate: investitii in educație a persoanelor ( atat copiilor, cat și persoanelor adulte) și încadrarea lor pe piața muncii, suport socio-medical, investitii in infrastructură pentru creșterea calității locuirii, aspecte care sunt abordate prin măsurile propuse în cadrul acestui proiect.

Comunitatea are nevoie de măsuri integrate-suport pentru educația copiilor, consiliere, formare profesională, intermediere pentru identificarea unui loc de muncă, servicii socio-medicale, de imbunatatire a conditiilor de locuit, de îngrijiri oferite vârstnicilor pentru a putea ieși din cercul vicios al sărăciei și marginalizării. Obiectivele propuse prin acest proiect au ca scop crearea unui cadru eficace pentru reducerea sărăciei și promovarea incluziunii sociale care, în cele din urmă, va duce la îmbunătățirea vietii persoanelor sărace și a celor care suferă de excluziune socială, din comunitatea marginalizată. Prin implementarea activităților, se doreste o abordare integrată a problemelor identificate în rândul beneficiarilor propunându-și să îndeplinească obiectivele stabilite. Deprivarea materială a persoanelor vulnerabile a creat un cerc vicios care transmite starea de săracie de la o generatie la alta. Cu cat gradul de deprivare materiala al unei familii este mai mare cu atât abandonul școlar în rândul copiilor acelei familii crește. Astfel, în lipsa unei calificări sau a unei specializări, integrarea pe piața muncii este aproape imposibilă. Lipsa unui loc de munca conduce la lipsa unui venit stabil care să poată asigura minimul necesar unui trai decent, la rămânerea alături de parinți în gospodărie și supra-aglomerarea locuinței. Acest cerc vicios poate fi întrerupt numai prin interventii integrate: investitii in educație a persoanelor ( atat copiilor, cat și persoanelor adulte) și încadrarea lor pe piața muncii, suport socio-medical, investitii in infrastructură pentru creșterea calității locuirii, aspecte care sunt abordate prin măsurile propuse în cadrul acestui proiect.

Ajută și TU, Fă o donație


Ajută și TU, Fă o donație
DONEAZĂ
RON
Titular cont Asociatia Pro Vita Sf. BRANCOVEANU
Cod fiscal: 8489426
Nr .cont bancar 2511.A01.0. 8992053.0211.ROL.1
BCR Sucursala Vălenii de Munte
Cod IBAN RO24 RNCB 0211 0899 2053 0001
Codul băncii 53940
Codul Swift RNCBROBU
Numele băncii Banca Comercială Română
Adresa băncii Str. Berevoieşti nr. 6 - Vălenii de Munte, Prahova

EUR
Titular cont Asociatia Pro Vita Sf. BRANCOVEANU
Cod fiscal: 8489426
Nr .cont bancar 2511.A01.0. 8992053.0211.EUR.2
BCR Sucursala Vălenii de Munte
Cod IBAN RO94 RNCB 0211 0899 2053 0002
Codul băncii 53940
Codul Swift RNCBROBU
Numele băncii Banca Comercială Română
Adresa băncii Str. Berevoieşti nr. 6 - Vălenii de Munte, Prahova

USD
Titular cont Asociatia Pro Vita Sf. BRANCOVEANU
Cod fiscal: 8489426
Nr .cont bancar 2511.A01.0. 8992053.0211.USD.3
BCR Sucursala Vălenii de Munte
Cod IBAN RO67 RNCB 0211 0899 2053 0003
Codul băncii 53940
Codul Swift RNCBROBU
Numele băncii Banca Comercială Română
Adresa băncii Str. Berevoieşti nr. 6 - Vălenii de Munte, Prahova

CAD
Titular cont Asociatia Pro Vita Sf. BRANCOVEANU
Cod fiscal: 8489426
Nr .cont bancar 2511.A01.0. 8992053.0211.CAD.4
BCR Sucursala Vălenii de Munte
Cod IBAN RO40 RNCB 0211 0899 2053 0004
Codul băncii 53940
Codul Swift RNCBROBU
Numele băncii Banca Comercială Română
Adresa băncii Str. Berevoieşti nr. 6 - Vălenii de Munte, Prahova

CONTACT


  • Poseşti-Ungureni, România
  • Intrarea Crizantemei nr 10-16, Sat Posesti Ungureni, Com Posesti, Jud Prahova

Voluntariatul este o stare de spirit care porneste din altruismul fiecaruia, din dorinta de a ajuta pe celalalt sau din dorinta de a face ca lucrurile din jurul nostru sa mearga mai bine. Asociatia are nevoie de voluntari, specialisti din domeniul asistentei sociale, educatiei, psihologiei, psihoterapiei, medici, bucatari sau studenti pentru desfasura activitati în folosul beneficiarilor. Sediu social: Sat Valea Plopului, comuna Posești, județul Prahova, cod 107449 Punct de lucru: CENTRUL COMUNITAR INTEGRAT SFINȚII MARTIRI BRÂNCOVENI Intrarea Crizantemei nr 10-16, Sat Posești- Ungureni, Comuna Posești, Jud. Prahova

Formulare